ภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก
โดย emplying เทคนิค shibori

8. พฤษภาคม 2563 - 31.Aug.2020

ปิด: 1. มิ.ย. 1.Jul, 3.Aug, 13.Aug ~ 16.Aug

นิทรรศการที่ผ่านมา

1/3

นิทรรศการที่ผ่านมา

Subscribe for our latest news

127, Shikiami-cho, Nakagyo-ku, Kyoto, JAPAN 604-8261

อีเมล: mail@shibori.jp