พิพิธภัณฑ์ร้านค้า

เปิด: 9:00 น. - 17:00 น

ปิด: ผิดปกติ

รายการต้นฉบับต่าง ๆ

(ผ้าพันคอ, กระเป๋า, หมวก, ของที่ระลึก, ชุดกิโมโน, โอบี, ผ้า, เศษขยะและอื่น ๆ ) ขายในราคาที่เหมาะสม

Kanoko pouch

Kanoko pouch

Obi

Obi

shibori bag

shibori bag

shawl

shawl

kanoko pouch

kanoko pouch

shibori fabric

shibori fabric

shibori fabric

shibori fabric

obi-age

obi-age

wrapping cloth

wrapping cloth

shibori bag

shibori bag

scarf

scarf

obi-age

obi-age

silk scarf

silk scarf

shibori picture

shibori picture

obi

obi

shibori fabric

shibori fabric

kimono

kimono

kimono

kimono

shibori tie

shibori tie

shibori fabric

shibori fabric

museum shop

museum shop

museum shop

museum shop

original items

original items

hand towel

hand towel

museum shop

museum shop

バッグ辻ぶた

バッグ辻ぶた

Subscribe for our latest news

127, Shikiami-cho, Nakagyo-ku, Kyoto, JAPAN 604-8261

อีเมล: mail@shibori.jp