พิพิธภัณฑ์ร้านค้า

เปิด: 9:00 น. - 17:00 น

ปิด: ผิดปกติ

รายการต้นฉบับต่าง ๆ

(ผ้าพันคอ, กระเป๋า, หมวก, ของที่ระลึก, ชุดกิโมโน, โอบี, ผ้า, เศษขยะและอื่น ๆ ) ขายในราคาที่เหมาะสม

Subscribe for our latest news

127, Shikiami-cho, Nakagyo-ku, Kyoto, JAPAN 604-8261

อีเมล: mail@shibori.jp